×

Diploma d'Expert en
Mediació Familiar Sistèmica i altres Tècniques d'Intervenció amb Famílies

8a Edició

Raons per fer el curs

  • Els coneixements adquirits en el postgrau faciliten el creixement i la millora en el rol professional i permeten treballar des d’una perspectiva sistèmica.
  • La gestió de conflictes és un nou àmbit professional en el qual desenvolupar-se, i el postgrau ha estat homologat pel Centre de Mediació de dret privat de la Generalitat de Catalunya en totes les seves edicions.
  • El coneixement i les competències adquirides són molt útils i pràctics i es poden aplicar a diferents àmbits i situacions conflictives, especialment aquelles vinculades a l’àmbit familiar.

PRESENTACIÓ

Aquest postgrau facilita eines i recursos pràctics als futurs professionals de la conflictologia, per capacitar-los en el seu rol com a mediadors familiars des d’una perspectiva sistèmica. Així, no només s’ofereixen tècniques i recursos útils per a la mediació sinó que també s’exerciten competències i habilitats per a la prevenció i resolució de conflictes, incidint i difonent la cultura del diàleg i la resolució de conflictes com a via alternativa (en moltes ocasions més eficaç, més ràpida, menys traumàtica i més econòmica) a la via judicial.

Així mateix, aquesta formació és molt útil per a totes aquelles persones que treballin en el context familiar i vulguin adquirir eines i recursos per facilitar la gestió positiva de conflictes i l’acompanyament de les famílies en les diferents fases del seu cicle vital. També ho és per a totes aquelles persones especialitzades en mediació comunitària que vulguin ampliar els seus coneixements i possibles àmbits de treball, i per a tots aquells professionals de la psicologia o la teràpia familiar que vulguin ampliar la seva formació adquirint una titulació especialitzada en mediació familiar que els permeti intervenir, des de la mediació, en famílies que es troben en situacions de conflicte.

Durant la formació, es treballen els aspectes clau de la perspectiva sistèmica aplicats a l’anàlisi del conflicte familiar i a les possibles línies de prevenció o resolució alternativa d’aquests conflictes. Més enllà dels conflictes de parella, es treballen també conflictes que poden aparèixer al llarg del cicle de vida de les famílies, així com les possibles repercussions que poden tenir en el sistema familiar.

Tot i que els continguts es fonamenten sempre en unes bases teòriques, la formació és eminentment pràctica, ja que el que es pretén és facilitar tècniques i recursos que es puguin aplicar directament a l’àmbit professional.

La metodologia de la mediació aplicada al sistema familiar es complementa amb altres recursos innovadors per a la prevenció i resolució dels conflictes familiars. Així mateix, es faciliten coneixements bàsics sobre la regulació jurídica vinculada a la mediació, i un espai de treball personal de revisió i d’autoanàlisi del propi sistema familiar i del rol que s’hi desenvolupa.

Tot això, amb la implicació de professionals formadors procedents de sectors i amb rols diversos, tots relacionats amb la gestió de conflictes en l’àmbit familiar. I és que l’enfocament multidisciplinari i el treball en xarxa esdevenen elements clau per als futurs professionals de la mediació familiar que vulguin desenvolupar la seva tasca des d’una perspectiva sistèmica.

El postgrau té format semipresencial, cosa que possibilita que la formació teoricopràctica que s’imparteix a distància s’ajusti a les necessitats horàries i temporals de cada persona. Aquesta formació es complementa amb sessions presencials que permeten aprofundir en els coneixements adquirits durant la fase virtual i que, a la vegada, faciliten l’adquisició, la millora i l’exercitació de competències i habilitats per a la mediació i resolució de conflictes familiars. Aquestes sessions presencials són eminentment pràctiques i contextualitzades en l’anàlisi de casos reals d’intervenció en conflictes familiars des d’una perspectiva sistèmica.

Eines i recursos per acompanyar les famílies en conflicte

Tens algun dubte? contacta amb nosaltres
eventis