Matrícula tancada

Diploma d'Expert en
Mediació Familiar Sistèmica i altres Tècniques d'Intervenció amb Famílies

Curs en tràmit d'homologació per part del Centre de Mediació de Dret Privat de la Generalitat de Catalunya.

7a Edició

Pla d'estudis

 • LA CONFLICTOLOGIA: ANÀLISI, GESTIÓ I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES
  • Introducció a la conflictologia.
  • Els conflictes. Tipologies i criteris per a l’anàlisi.
  • Principals formes de gestió dels conflictes.  
  • Regulació jurídica de la mediació. Marc jurídic català, estatal i europeu.
 • PERSPECTIVA SISTÈMICA EN ELS CONFLICTES FAMILIARS
  • Introducció a la perspectiva sistèmica i anàlisi del sistema familiar.
  • Anàlisi dels conflictes familiars des de la perspectiva sistèmica.
  • Conflictes familiars més enllà de la ruptura de parella.
  • La comunicació des de la perspectiva sistèmica.
 • INTERVENCIÓ EN CONFLICTES FAMILIARS
  • Procediments i tècniques de mediació familiar
  • Marc jurídic de la mediació en els conflictes familiars.
  • La mediació en situacions asimètriques.
  • Tècniques i recursos d’intervenció en conflictes familiars més enllà de la mediació: diàlegs apreciatius, treball amb clics, escultures familiars, mediació en línia, anàlisi transaccional, eines de regulació emocional, comunicació no violenta, pràctiques restauratives, tècniques de relaxació, etc.
 • PREVENCIÓ I GESTIÓ DE CONFLICTES DES DE LES PRIMERES ETAPES DE LA VIDA
  • El conflicte i l’aprenentatge social de l’infant.
  • Dinàmiques de discriminació en la infància i l’adolescència.
  • Educar en el conflicte i per al conflicte des d’una mirada respectuosa.
  • Eines de prevenció i de gestió de conflictes en l’àmbit educatiu i familiar.
 • EL ROL PROFESSIONAL DES DE LA MIRADA SISTÈMICA
  • Anàlisi i revisió de la pròpia família.
  • El rol personal o professional enfront del rol familiar.
  • La nostra motxilla professional.
  • Autoregulació emocional.

Titulació

Diploma d'Expert en Mediació Familiar Sistèmica i altres Tècniques d'Intervenció amb Famílies per la Universitat de Girona*

*No inclou la taxa d'expedició del títol de la UdG.

NOTA: qui no disposi de títol universitari previ, tindrà dret a rebre, amb les mateixes condicions, un certificat d'assistència lliurat per la Fundació UdG: Innovació i Formació.
eventis